HOME 독서문화 프로그램신청

프로그램신청

587 강좌,   21 / 59 page
검색
387어린이독서프로그램  북스타트1단계(17년10월~18년01월생)  
 • 접수기간 : 2018.08.21~2018.08.26
 • 강좌기간 : 2018.09.04~2018.10.30
 • 수업일시 : 화요일, 11:00~12:00
 • 수강대상 : 17년10월~18년01월생, 10(※ 북스타트 회원만 접수가능)
 • 강의내용 :
386독서문화프로그램  한心고전인문학당  
 • 접수기간 : 2018.07.17~2018.07.31
 • 강좌기간 : 2018.08.08~2018.12.26
 • 수업일시 : 2,5주 수요일, 저녁7시~9시
 • 수강대상 : 누구나, 20
 • 강의내용 :
385문화강좌  생생 에니메이션 공작소(초4-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.07.31~2018.08.21
 • 수업일시 : 화요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초4-6, 15
 • 강의내용 :
384문화강좌  유튜브로 즐기는 영어(초3-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.01~2018.08.22
 • 수업일시 : 수요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초3-6, 15
 • 강의내용 :
383문화강좌  중국어야 놀자(초4-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.02~2018.08.23
 • 수업일시 : 목요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초4-6, 15
 • 강의내용 :
382문화강좌  창의공예 놀이터(초1-2)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.02~2018.08.23
 • 수업일시 : 목요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초1-2, 15
 • 강의내용 :
381독서문화프로그램  자연愛 美치다 2차 - (강연2회/탐방1회)  
 • 접수기간 : 2018.06.26~2018.07.10
 • 강좌기간 : 2018.07.12~2018.07.28
 • 수업일시 : 목/목/토, 19:00~21:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
380독서문화프로그램  생태과학자 김성호 작가초청강연회  
 • 접수기간 : 2018.06.05~2018.06.20
 • 강좌기간 : 2018.06.21~2018.06.21
 • 수업일시 : 목요일, 19:00~22:00
 • 수강대상 : 초등생,청소년,성인, 80
 • 강의내용 :
379독서문화프로그램  자연愛 美치다 1차 - (강연2회/탐방1회)  
 • 접수기간 : 2018.05.16~2018.05.23
 • 강좌기간 : 2018.05.24~2018.06.02
 • 수업일시 : 목/목/토, 19:00~21:00 외
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
378문화강좌  그림책 놀이터(6~7세)  
 • 접수기간 : 2018.05.15~2018.05.24
 • 강좌기간 : 2018.06.09~2018.08.25
 • 수업일시 : 2,4주토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 6~7세, 20
 • 강의내용 :